Member Login

Member Login

Username
Password *

Number 1 Shimbun

New in the Library

New in the Library


Nagasaki: The British Experience, 1854-1945

Brian Burke-Gaffney
Global Oriental

Under the Loving Care of the Fatherly Leader: North Korea and the Kim Dynasty (Paperback)
Bradley K. Martin
Thomas Dunne Books
Gift from Bradley K. Martin

15 Years in Afghanistan: The U.S. Military in Afghanistan As Seen Through the Eyes of Stars and Stripes Journalists
Terry Leonard (ed.)
Pediment Publishing
Gift from Stars and Stripes

Daitoryo o ayatsuru bankatachi: Himerareta mitsugetsu no hyakunen (1) (2)
Nomi Prins; Kiyomi Fujii (trans.)
Hayakawa Shobo
Gift from Nomi Prins

Shirosagi de shiru roshia: Gorubachofu
kara puchin made
Kazuo Kobayashi
Kamakura Shunjusha
Gift from Kazuo Kobayashi

Obei no shinryaku o nihon dake ga gekiha shita: Hannichi wa kiseki no kuni nihon eno shitto de aru
Henry Scott Stokes; Hiroyuki Fujita (trans.)
Goku Shuppan
Gift from Hiroyuki Fujita

Infomudo konsento:
Kanja no sentaku
Ruth R. Faden; Tom L. Beauchamp; Tadaaki Sakai (trans.); Yoichi Hata (trans.)
Misuzu Shobo
Gift from Tadaaki Sakai

Sekai o honro shitsuzukeru chugoku no nerai wa nanika: 2014-2015 nen
Rryoichi Hamamoto
Mineruva Shobo
Gift from Ryoichi Hamamoto

 

Published in: September 2017

Leave a comment

Categories

Tags

Go to top