Issue:

Succeed in Business with China
Endo, Shigeru Marshall Cavendish Business
Gift from Shigeru Endo

Daishinsai. Gempatsu to Media no Yakuwari
Shimbun Tsushin Chosa-kai ed.
Shimbun Tsushin Chosa-kai
Gift from Shimbun Tsushin Chosa-kai

National Geographic ga Mita Nihon no 100nen
National Geographic ed.
Nikkei National Geographic
Gift from Nikkei National Geographic

Gaikokujin Jisshusei Sabetsu. Yokuatsu. Sakushu no System
[Gaikokujin Jisshusei] Henshu Iinkai ed.
Gakushu no Tomo-sha
Gift from Gakushu no Tomo-sha

The Pursuit of Victory
Bond, Brian Oxford Univ. Press
Gift from Frankie F. L. Leung

Afghanistan and Japan
JICA Research Institute
JICA Research Institute
Gift from Suvendrini Kakuchi

America wa Nihon Keizai no Fukkatsu wo Shitteiru
Hamada, Koichi Kodansha
Gift from Kodansha

Clouds above the Hill v.1
Shiba, Ryotaro Routledge / The Japan Documents
Gift from Sumio Saito

Clouds above the Hill v.2
Shiba, Ryotaro Routledge / The Japan Documents
Gift from Sumio Saito

Kusama Yayoi wo Shiritai
Ei Shuppansha
Ei Shuppansha
Gift from Noriko Sakayori

Can Asians Think?
Mahbubani, Kishore Marshall Cavendish Editions
Gift from Todd Crowell

Beichu Reisen to Nihon
Haruna, Mikio PHP Kenkyujyo
Gift from Mikio Haruna

Ai to Yabo to Hashimoto Toru
Maruyama, Kazuya Kodansha
Gift from Kodansha

Countdown to Meltdown 2vls
Funabashi, Yoichi Bungeishunjyu Gift