Issue:

SUN XIAOZHENG graduated from Shanghai International Studies University in 2009 and joined the Xinhua News Agency in Beijing. She wrote news stories about China in English for two years before she came to Tokyo in July 2011. She is now working as a journalist at Xinhua News Agency’s Tokyo Bureau.

REGULAR MEMBER
Xiao Zheng Sun, Xinhua News Agency

PROFESSIONAL/JOURNALIST ASSOCIATE
MEMBER Katsunao Ishii, Kodansha

ASSOCIATE MEMBERS
Markus Gfeller, G&S Japan K.K.
Nobuaki Yoshimura, Sankei Travel Service Co., Ltd.
Yasuaki Hayashi, Tsukiji Hongwanji Buddhist Temple
Kenji Otsuki, Yamaha Motor Co., Ltd.
Akira Nakamura, Yamaha Motor Co., Ltd.
Yosuke Suzuki, Fuji Logitech Inc.