Issue:

Fukushima daiichi genpatsu hairo zukan
Hiroshi Kainuma (ed.)
Ota Shuppan
2016/7/21 Press Conference

Eikokujin dezaina ga oshieru arufabetto no himitsu
Andrew Pothecary; Rei Murakami (trans.); Fumiko Yokoyama (trans.)
MdN Corporation
Gift from Andrew Pothecary

Choyaku bushido: gurobaru jidai no kyoyo o eigo to nihongo de manabu
Michihiro Matsumoto
President Inc.
Gift from Michihiro Matsumoto

Densetsu no eikokujin kisha ga mita nihon no senso senryo fukko: 1935-1965
Hessell Tiltman; Hideaki Kase (trans.)
Shodensha
Gift from Hiroyuki Fujita

Britain and Japan: Biographical Portraits, vol. x
Hugh Cortazzi (comp. & ed.)
Renaissance Books
Gift from Japan Society

Gin'iro shashinka funsenki
Toshiki Makino
Watanabe Shuppan
Gift from Toshiki Makino (Kyodo News)

The Visit of Pope John Paul II to Japan in Photographs 1981
Fr. James Paul Colligan
Xlibris
Gift from James Paul Colligan

Hodo shashin ga tsutaeta 100-nen
himbun Tsushin Chosakai (ed.); Kyodo Tsushinsha (ed.)
Shimbun Tsushin Chosakai
Gift from Kota Ishihara (Kyodo News)

Riodejaneiro orinpikku 2016 hodo shashinshu
Kyodo Tsushinsha
Gift from Yasunori Koizumi (Kyodo News)

Kokkai benran (140 edition)
Shuhari Initiative Ltd.